Sunday, 18/11/2018 - 00:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH

Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc gửi các trường TH, THCS

Ngày ban hành:
28/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn thực hiện theo NQ 05 của Tỉnh uỷ
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo danh sách Giáo viên dạy môn: Giáo dục công dân các trường THCS
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH Về việc thực hiện một số nội dung của Thông tư liên tịch
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xét Kỷ Niệm Chương
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn - hướng dẫn - biểu mẫu đánh giá xếp loại cuối năm học 2013 - 2014
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cv_Biểu mẫu về các loại quỹ lương năm 2014
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn của Phòng TCKH Huyện Kỳ Anh
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực