Monday, 24/09/2018 - 20:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH

Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc gửi các trường TH, THCS

Ngày ban hành:
28/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo thu nhận hồ sơ xét tuyển biên chế, hợp đồng giáo viên mầm non huyện Kỳ Anh (Yêu cầu các trường mầm non có biên bản niêm yết từ ngày 22-4-2016)
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn báo cáo số liệu Hồ sơ trường cuối năm gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn đôn đốc vận động nộp quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2017 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biêu mẫu các loại chế độ chính sách từ năm 2011-2016 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh gửi các trường : Công văn Số: 117 /CV-PGDĐT (V/v báo việc huy động quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của học sinh năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016 trong các trường công lập trên đia bàn Thị xã)
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn và danh sách học sinh nhận học bổng gửi các trường TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực