Friday, 03/02/2023 - 09:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
Ngày ban hành:
16/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2022
Ngày hiệu lực:
28/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2022
Ngày hiệu lực:
08/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/10/2022
Ngày hiệu lực:
03/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2022
Ngày hiệu lực:
03/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực