Monday, 25/03/2019 - 14:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
Văn bản liên quan
03 Công văn và biểu mẫu gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách các trường chưa nộp Hồ sơ trường đầu năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo)
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn của Sở GD về lịch học BD CBQL - Danh sách CBQL cử đi học
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực