Thursday, 24/09/2020 - 10:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
Văn bản liên quan
BÁO CÁO KẾT QUẢ THU BHYT HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 2)
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn khải giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục gửi các trường MN, TH
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2017-2018 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực