Monday, 24/09/2018 - 20:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
Văn bản liên quan
công văn triển khai cuộc thi “thiết kế bài giảng e- Learning lần thứ 4 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp năm học 2016-2017 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn - Biểu mẫu báo cáo cơ sở vật chất trường học gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn duyệt Quỹ tiền lương mới 01/05/2016 gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực