Monday, 25/03/2019 - 14:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
Văn bản liên quan
Kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia về ATTP, Vệ sinh môi trường, Phòng chống cháy nổ gửi các trường MN, TH, THCS
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016 gửi các trường TH, THCS
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn yêu cầu niên yết Bản kê khai tài sản gửi các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn và hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật gửi các trường học
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực