Friday, 03/02/2023 - 10:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Nguyễn Thành Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913206778
  • Email:
   thanhquy.huka@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982597818
  • Email:
   haiduonggdka@gmail.com
 • Đinh Sỹ Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912786419
  • Email:
   quangdka@gmail.com