Tuesday, 17/07/2018 - 17:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Đinh Sỹ Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0912786419
  • Email:
   quangdka@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Đức Nhuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912807567
  • Email:
   ducnhuan8558@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hải Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng - Chủ tịch CĐGD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0982597818
  • Email:
   haiduonggdka@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: