Thứ tư, 15/07/2020 - 11:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Lê Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
   0916223558
  • Email:
   q.trungka@gmail.com
 • Lê Hồng Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
   0912345015
  • Email:
   tienpgdka@gmail.com