Thứ sáu, 03/02/2023 - 10:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Lê Hồng Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912345015
  • Email:
   hongtien1975@gmail.com