Friday, 03/02/2023 - 10:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916080205
  • Email:
   tranthuytq@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917384127
  • Email:
   tienthong78@gmail.com
 • Đường Khắc Mích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915957169
  • Email:
   khacmich@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948810456
  • Email:
   trongthuong7979@gmail.com