Tuesday, 07/07/2020 - 16:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
 • Đường Khắc Mích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915957169
  • Email:
   khacmich@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917384127
  • Email:
   tienthong78@gmail.com
 • Vũ Xuân Lạng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912517527
  • Email:
   xuanlang.ka@gmail.com
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0916080205
  • Email:
   tranthuytq@gmail.com