Tuesday, 28/06/2022 - 05:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THƯ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTGDV ngày 18/05/2022 của Ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Thực hiện Lịch sinh hoạt Chi bộ chuyên đề “Tự soi, tự sửa” của Đảng bộ xã Kỳ Thư, sáng ngày 21/6/2022 Chi bộ trường Tiểu học Kỳ Thư đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng  nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đến dự sinh hoạt cùng Chi bộ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Phó bí thư Đảng bộ xã.

 

Chi bộ đã nghe bản báo cáo tự kiểm điểm của Chi uỷ. Qua đó đã chỉ ra, trong những năm qua, Chi bộ trường TH Kỳ Thư luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đều được tập thể Chi ủy thảo luận trước khi đưa ra Chi bộ quyết định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW và kết luận số 02 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện hiện thực trách nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ đảng viên và giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tại chuyên đề cán bộ đảng viên đã thảo luận nhất trí với việc “tự soi” của Chi ủy, Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong Chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; việc “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên.

 

Thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự soi, Tự sửa” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, Chi bộ và cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục triệt để bệnh hình thức; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Chi bộ đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết chuyên đề.

Nguồn tin: Chi bộ Trường Tiểu học 


Tác giả: Trường Tiểu học Kỳ Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết