Tuesday, 28/06/2022 - 04:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KỲ ANH

Bạn cần đăng nhập để xem bài viết này

Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
27/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tin đầy đủ của CBGV năm học 2018/2019

Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
05/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Áp dụng cho học kỳ 1, năm học 2018/2019.

Ngày ban hành:
03/09/2018
Ngày hiệu lực:
03/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực